Overslaan en naar de inhoud gaan
Individuele begeleiding door vzw ToolBox
 

ToolBox heeft als doel de interne werking van sociale ondernemingen en organisaties in heel België te verbeteren door middel van gepersonaliseerde begeleiding en opleidingen die worden aangeboden door vrijwilligers die hun professionele expertise delen.

 

TYPE PROJECTEN

 

MISSION & VISION - Projecten om de missie, visie en waarden van de organisatie helder te stellen en te implementeren, met als doel de impact van de organisatie te vergroten. ‘De juiste dingen doen’.

GOOD GOVERNANCE - Projecten om goed bestuur binnen de organisatie te ontwikkelen en te implementeren; verduidelijken van rollen, verantwoordelijkheden en besluitvormingsprocessen. Om de organisatie en effectiviteit van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het team te waarborgen.

IMPROVE EFFICIENCY - Projecten die bijdragen aan het verhogen van de efficiëntie van de organisatie, in elk operationeel domein, door het verbeteren van de processen en de productiviteit. ‘De dingen goed doen’.

INCREASE REVENUES - Projecten die bijdragen aan de diversificatie en het verhogen van de inkomsten van de organisatie door het genereren van inkomsten uit de verkoop van goederen en diensten, het gebruik van kapitaal of activa, subsidies, giften of andere potentiële bronnen van inkomsten.

COACH LEADERS & TEAMS - Projecten die tot doel hebben de teams van de organisatie te coachen of te ondersteunen met een klankbord om ervoor te zorgen dat ‘De juiste dingen doen’ en ‘De dingen goed doen’ ingebed zijn in de dagelijkse gang van zaken op elk niveau van de organisatie.

 

 

Nog vragen? Een afspraak maken voor meer info?
Contacteer vrijblijvend Dirk Kerkhof : dirk.kerkhof@toolbox.be - 0477 60 88 82

 

Afbeelding
ToolBox - Idee tot uitvoering
 
Met de steun van