Missie van Cera in haar maatschappelijke werking
 

Wij geloven in de kracht van samenwerking. Als één front scharen Cera-vennoten zich achter projecten die maatschappelijk relevant zijn en zich inzetten voor een samenleving waarin iedereen de beste versie van zichzelf kan zijn. Samen creëren we verbinding, slagkracht en verandering. Richting een duurzame, solidaire en sterke samenleving, waarvan uiteindelijk iedereen de vruchten zal plukken.

Warme en zorgzame buurten voor iedereen: Wij willen van straten weer buurten maken en van inwoners weer buren, die elkaar bij naam kennen en helpen. Sterke buurten en gemeenschappen die aan elkaar hangen en oog hebben voor wie het moeilijk heeft. Die samen het hoofd bieden aan lokale uitdagingen op het vlak van armoede, vereenzaming, groen, milieu, mobiliteit of vrije tijd. Zowel in steden, gemeenten als ‘op de buiten’, want elke context kent zo zijn eigen problemen of noden. Samen mobiliseren we de kracht van de gemeenschap voor een sterke samenleving.

Het project 'ons buurtpunt', dat het ontstaan en groeien van buurtpunten als lokale antwoorden op vele maatschappelijke uitdagingen, wil stimuleren ligt in het hart van de ambitie van Cera met haar maatschappelijke werking. Cera zet haar brede draagvlak van partners en vennoten in, alsook haar expertise in coöperatief samenwerken en financiert het project.

 
onze partners