Dorpspunt in Beveren
Beveren aan de Ijzer (Alveringem)
Het Dorpspunt in Beveren speelt in op de noden van de buurt
 

Beveren aan de Ijzer is een West-Vlaams dorp met een voornamelijk oudere bevolking. Er heerst veel eenzaamheid. Ook de lokale dienstverlening verdween er de voorbije jaren. Een huis-aan-huisbevraging van zorginstelling De Lovie bracht aan het licht dat mensen meer nood hadden aan ontmoeting, sociale verbinding en diensten, zoals een vlot bereikbare voedingswinkel. De zorginstelling ging met die input aan de slag en het buurtpunt kreeg vorm.

 
 

Elke dag houden een zevental bewoners met een verstandelijke beperking samen met hun begeleider het buurtpunt open. Dat zorgt voor een zinvolle dagbesteding en meer contact tussen de mensen uit het dorp en de bewoners van De Lovie.

Het buurtpunt bevat een buurtwinkel waar lokale handelaars en boeren hun producten verkopen. Het aanbod wordt aangepast aan de behoeften van de buurt. Als er vraag is naar een bepaald product, gaat het buurtpunt op zoek naar een leverancier die het project ondersteunt. Maar ook andere initiatieven zijn welkom, zoals het digicafé (een vormingsmoment waar buurtbewoners leren werken met laptops, gsm en tablet, een namiddag naaien of bloemschikken.

“We willen acht keer per jaar een dorpsrestaurant organiseren met als doel de inwoners uit het dorp bijeen te brengen, met extra aandacht voor de senioren."
 

"In de toekomst wil de zorginstelling ook in naburige dorpen buurtpunten openen die inspelen op de noden van de buurt", vertelt Luc Meeuw van De Lovie. 

 
 
 
Andere buurtpunten
Schuiferskapelledorp 3
8700 Schuiferskapelle
website
ons verhaal
Statiestraat 10
8810 Lichtervelde
ons verhaal
Buurthuis Sledderlo
Genk
Bijlkestraat 16
3600 Genk
 
Buurthuis Vogelweelde
Halle
Kwikstaartlaan 6B
1500 Halle
 
Buurthuis Windmoleken
Halle
Kopheiweg 145
1500 Halle
 
Karrenmuseum Essen
Moerkantsebaan 52
2910 Essen
website
ons verhaal
Roesbruggestraat 20
8691 Beveren aan de IJzer (Alveringem)
website
ons verhaal